swtu

swtu

@eos3344jFriends 189

Timeline

ภาพกิจกรรม วิชาดูงาน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานทางเดินชั้นล่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.รังสิต
See More

Location

Address
ปทุมธานีคลองหลวง99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง

Business Information

Hours 8.00 น. - 16.00 น.
Closed on จันทร์ - ศุกร์
URL http://www.socadmin.tu.ac.th/th/index.php
http://www4.tu.ac.th/index.php/th/
Phone 026965512

Account Intro

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502
Top