ChamaiHerb

โหย่งเหิง ขวดใหญ่ เข้มข้น 🌪️💥 1 แถม 1 ราคาดีต่อใจ 😉 🌟 ส่วนประกอบของยาน้ำสมุนไพร โหย่งเหิง 1.จ่อยิ้ง 2.ฮวยงู่ฉิก 3.หลักฮั่ง 4. ปักตังเซียม 5. แปะตุ๊ก (โกฎิเขมา) 6. ตังถั่งเฉ้า 7. ปักกวย (มะละกอจ...

1 like0 commentsLINE VOOM