ห้างขายทองเอ็งน่ำเฮง

Friends 13,421
  • ขายเพชรแท้และทองคำ
  • Sat Open 24 hours
  • สั่งซื้อ Online ได้ทุกๆวันค่ะ
  • 0897102093
  • http://www.engnamheng.com
  • 41000 Udon Thani อำเภอเมืองอุดรธานี 166-168 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง

Mixed media feedmore

ข้อมูลบัญชีmore

ประวัติความเป็นมา ห้างเพชรทองเอ็งน่ำเฮง ก่อตั้งมายาวนานกว่า 90 ปี โดยตระกูล เอ็งอุทัยวัฒน์ ประกอบธุรกิจค้าทองคำ เพชร พลอย เงิน นาก ด้วยความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในคุณธรรม
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทองคำ เพชร พลอยเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย เป็นสินค้าที่มีค่ามีราคาในตัวเอง เป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่อง เพราะนอกจากจะใช้เป็นเครื่องประดับแล้ว ยังเปรียบเสมือนเป็นเงินออม ซึ่งเมื่อมีความจำเป็นก็สามารถนำออกมาขาย เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทันที ตลอดจนเก็บเป็นทรัพย์สมบัติ เสมือนเป็นหลักทรัพย์ที่มั่นคง
จึงสามารถกล่าวได้ว่า “เราคือผู้บุกเบิกธุรกิจค้าทองคำและเพชรพลอย เป็นแห่งแรก ที่อยู่คู่เมืองอุดรธานีมากว่า 90 ปี”
ปัจจุบัน เราได้เล็งเห็นถึงวิถีการบริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งไม่จำเป็นต้องเดินเข้าออกหาสินค้าเครื่องประดับตามร้านเพชรร้านทองในรูปแบบเดิมๆ เราจึงได้นำเสนอสินค้าผ่าน ทางเว็บไซค์, เฟสบุค และLine ที่สะดวกสบายในการเลือกชม ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ

Country or region: Thailand