K-Metal Official

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรา ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอุโมงค์รถไฟค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจใช้บริการทีได้มาตรฐาน บริการรวดเร็ว ตามกำหนดเวลา ให้เกียรติทยากรดูแลนะคะ เหล็กเส้นตัดดัด (คิดราคาตามแบบไม่ม...

3 likes0 commentsLINE VOOM