LashBoutique

“SOMETHING NEW” ที่ทั้งพนักงานและตัวสองเองก็อยากจะรีบเปิดตัวใจจะขาด แต่ก็ต้อง QC กันให้จบครบถ้วนกระบวนการก่อน ตอนนี้ ได้เวลาแล้วค่ะ!! พร้อม!! ผ่าน!! ขนตา 𝗟𝗕 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂𝗺 𝗟𝗮𝘀𝗵™️ 𝗩.𝟮𝟬𝟮𝟰 ...

0 likes0 commentsLINE VOOM