แพทย์แผนไทย nb

แพทย์แผนไทย nb

@emu8001yFriends 69

Timeline

เนื่องด้วย ทาง กรมสนันสนุนบริการสุขภาพ ได้ยกเลิกหลักสูตร 765 หลักสูตรและให้มาใช้หลักสูตรกลาง 11 หลักสูตร เมื่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีประกาศหลักสูตรให่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูแล้ว จังหวัดจะเร่งดำเนินการเปิดการเรียนการสอนต่อไป และจะต่อท่านกลับไปหลังจากมี ...See More
See More
Top