รัฐกุล

#เรื่องนี้ต้องจด ! ✏ ทฤษฎีการเรียนรู้ในโรงเรียนของบลูม👍👏 ว่าด้วยเรื่อง Psychomotor Domain หรือพฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท . พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญ ซึ...

0 likes0 commentsLINE VOOM