รัฐกุล

👧การจัดทำหลักสูตรการศึกษาสำหรับปฐมวัยนั้น จะต้องมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย . 👍เพื่อให้ทุก ๆ ท่านสามารถเข้าใจที่มา...

0 likes0 commentsLINE VOOM