รัฐกุล

🌟รอบรู้หลักสูตรปฐมวัย ไปกับ “รัฐกุล” ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย และวิสัยทัศน์ของหลักสูตร มีอะไรบ้าง ❓❓ . 🔹#ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์อย่างเป็นองค์ร...

0 likes0 commentsLINE VOOM