รัฐกุล

#แจกแบบฝึกหัด #coding สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลในสไตล์สนุกโค้ด สนุกคิด บอกได้เลยว่ามีประโยชน์สุด ๆ 👍👏 . ✅ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา ✅บูรณาการการเรียนรู้ ให้เด็กกล้าคิด กล้าตัดสินใจ ✅ปูพื้นฐ...

0 likes0 commentsLINE VOOM