รัฐกุล

🌟 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สำหรับเด็กอายุ 2 ปี) ตามหลักสูตร 2560 มีครบทั้ง 4 คุณลักษณะที่หลักสูตรกำหนด 🔸 พัฒนาการด้านร่างกาย 🔸 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 🔸 พัฒนาการด้านสติปัญญา 🔸พัฒนาการด้านสติปั...

0 likes0 commentsLINE VOOM