• 0
  • 1

สมาคมห้องสมุดฯ

@emp7925pFriends 65

Timeline

เรียน ผู้อำนวยการ บรรณารักษ์ห้องสมุด พร้อมนี้สมาคมห้องสมุดฯ ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง “ความท้าทายของวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ” จัดโดย ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุ ...See More
See More

Location

Address
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

Business Information

Hours 9.00 น.
Closed on 17.00 น.
URL http://www.tla.or.th/
Phone 0898939397
Top