LensSeed

มีลูกค้าหลายคนถามมา เลยมาเล่าสู่กันฟังครับ . ลูกค้า..."ตู้กันชื้นใส่อะไรได้บ้าง ใส่อะไรไม่ได้?"... Admin: ใส่ได้เพียบเลยครับ เกือบทุกอย่าง ตั้งแต่ เลนส์ กล้อง ฟิลม์ม้วน แสตม เอกสารสำคัญ ยกเว้นของร้อ...

1 like0 commentsLINE VOOM