Business Plus HRM

ลูกจ้างป่วย แพทย์ตรวจแล้วออกใบรับรองเห็นควรให้หยุดงาน แต่ลูกจ้างเห็นว่าน้อยไปอยากหยุดยาวๆ เลยแก้ไขเองให้หยุดงานเพิ่มขึ้น ถ้านำไปยื่นกับฝ่ายบุคคลประกอบการลาป่วย การแก้ไขใบรับรองแพทย์แล้วนำม...

0 likes0 commentsLINE VOOM