Business Plus HRM

⭐ เรื่องของโอทีหรือการทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด เป็นเรื่องพื้นฐานที่ HR ควรทราบ เพราะเป็นเรื่องที่ต้องพบเจออยู่บ่อยๆ แต่บางครั้งอาจจะลืมสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดหรือบัญญัติไว้ ว่าควรปฏิบัติหรือดำเ...

1 like0 commentsLINE VOOM