Business Plus HRM

แต่ถ้านายจ้างเขียนข้อสัญญาว่าไม่จ่ายค่าจ้างถ้ามาทำงานสาย หรือจ่ายค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงหรือนาทีจริงที่มาทำงาน ย่อมไม่ใช่การหักค่าจ้าง แต่เป็นเรื่องไม่จ่ายเงิน เพราะลูกจ้างไม่ทำงานตอบแทน ตามหลัก “n...

0 likes0 commentsLINE VOOM