Business Plus HRM

Friends 6,498
  • ฝ่ายขาย Bplus HRM
  • Mon 08:00 - 17:30
  • 0-2409-5409
  • https://www.businessplus.co.th/Product/hrm-payroll-c008
  • 10170 Bangkok Metropolis 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170

Business Plus HRMmore

“Business Plus HRM” โปรแกรมเงินเดือน, บริหารงานบุคคล และประมวลผลเวลาทำงาน ช่วยให้การทำงานยืดหยุ่น / ลดขั้นตอน / ประหยัดเวลา ส่งผลให้งาน ถูกต้อง / รวดเร็ว / ตรงเวลา / เพิ่มประสิทธิภาพ

“Business Plus HRM” เสมือนเป็นผู้ช่วยมือหนึ่ง hr ที่ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วนเรื่องฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่ต้องการนำส่ง กรมสรรพากร, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, รายงานของกรมแรงงาน รวมทั้งเอกสารที่เชื่อมโยงในบริษัท เช่น ใบจ่ายเงินเดือน, รายงานประเมินพนักงานและรายงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์พร้อมกราฟเปรียบเทียบ อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด 1,ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91 ในรูปแบบของสื่อนำส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อส่งกรมสรรพากร และสถาบันการเงินที่ดูแล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สนใจในบริการติดต่อ
- Line ID : @businessplusHRM
- ฝ่ายขาย 09-2345-3681 Call Center : 0-2880-9700, 02-409-5409 - Mobile Call Center : 080-915-5660, 065-629-0509, 094-997-3559
- Email: sales_hrm@businessplus.co.th

Mixed media feedmore

BUSINESS PLUSmore

บริษัท อี-บิซิเนส พล

profileImg
Business Plus HRM
ฝ่ายขาย Bplus HRM