nmec

27 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสาธารณสุขแห่งชาติ "กรมสาธารณสุข" จัดตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย เป็นอธิบดีก...

0 likes0 commentsLINE VOOM