Muchbyสวนส้มร่มเกล้า

ลักษณะทั่วไปของ "ปีเตอร์สัน (Peterson)" 🥑 เปลือกบาง สีเขียวอ่อน ผิวเรียบ 🥑 ระยะเวลาสุกประมาณ 3-7 วัน +- 1,2 🥑 เมื่อสุก ผิวไม่เปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือดำ มีจุดสังเกตคือ ผิวจะมีสีเขียวอมเหลืองมากขึ้น ...

0 likes0 commentsLINE VOOM