ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล
และ วิทยากรการตลาดออนไลน์ ชื่อดัง

อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์

การศึกษาปริญญาโท
MICT: Master of Information and Communication Technology, University of Wollongong, Australia
ประสบการณ์มามากกว่า 10 ปีในวงการอีคอมเมิร์ซ และ การตลาดออนไลน์ Digital marketing ธุรกิจออนไลน์
ได้รับการรับรองจากทางกูเกิ้ล
Digital Garage Certificate : The Fundamental of Digital Marketing Certification

ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐ มากมาย เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม , กระทรวงพาณิชย์ , สสว. ,กรมส่งเสริมฯ, กระทรวงแรงงาน , มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ และ องค์กรเอกชน เจ้าของแบรนด์ ชื่อดังอีกมากมาย คลุกคลีและทำงาน สร้างธุรกิจ บนโลกอินเตอร์เน็ต ให้ประสบความสำเร็จ มาแล้วอย่างโชกโชนและยาวนาน กว่า 10 ปี และให้การบรรยาย จัดงานกิจกรรมและเวิร์คชอป ที่ได้ประโยชน์จริงและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) กลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategies) และ เทคโนโลยีโลกดิจิทัล (Digital Technology) ให้กับ รัฐ หน่วยงานราชการ อุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และ บริษัทเอกชน และเป็น ผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่ง สำหรับ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อในช่องทางออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ e-Commerce อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ก่อตั้งและบริหารเว็บไซต์ให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และการทำธุรกิจออนไลน์ www.BrandingChamp.com

ผลงานทางวิชาการ
- ตีพิมพ์ บทความวิชาการ NECTEC Technical Journal พ.ศ. 2546
http://www.nectec.or.th/NTJ/No15/papers/03.pdf
- ตีพิมพ์ หนังสือ อิเลกทรอนิคส์ เรื่อง “Indie Marketing การตลาดแบบไม่ต้องแข่ง เพราะวางตำแหน่งให้แตกต่าง” พ.ศ. 2558

ประวัติการทำงานในอดีตที่ผ่านมา
- อดีตผู้ช่วยประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (The Federation Thai SME)
- อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท Digital Commerce Asia Co.,Ltd. พ.ศ. 2559
- อดีตผู้จัดการฝ่ายงานการจัดการเงินสดและบริการธุรกรรมทางอิเลกทรอนิคส์
พ.ศ. 2557 (Cash Management & E-Services) พ.ศ. 2557 ธนาคาร ยูโอบี (ประเทศไทย) มหาชน จำกัด (United Overseas Bank (Thai) PCL