ที่ปรึกษาการตลาด

😇 ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ภายใต้ โครงการ “SMEs GROW UP : ปั้น SMES สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 👉 หลักสูตร“ พลิก Brand สู้ COVID ” 😇 โดย วิทยากร : คุณธิติพล เทียมจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญแ...

18 likes0 commentsLINE VOOM