ที่ปรึกษาการตลาด

💢ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป ✍️✍️📝เข้าร่วมอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านการทำตลาดออนไลน์ 📈📊และทิศทางการพัฒนาเเละเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและผลผลิตทา...

0 likes0 commentsLINE VOOM