ที่ปรึกษาการตลาด

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ #ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ที่ได้รับการโหวตเป็น Coach of the month บนเว็บไซต์ The SME Coach ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว. )...

9 likes1 commentLINE VOOM