MathCorner Pinklao

MathCorner Pinklao

@ehp9433sFriends 78

Timeline

ประกาศ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ทาง รร ขอปิดการเรียนการสอน เนื่องจากในวันดังกล่าวมีการจัดงาน “bike อุ่นไอรัก” และมีการปิดการจราจรในเส้นทางบริเวณใกล้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาง รร จึงขอหยุดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว ขออภั ...See More
See More
Top