สสส.

📍 เช็กระดับดาเมจที่เราอาจได้รับจากการดื่มฉลอง ◾️Peripheral Vision ความสามารถการมองกว้างลดลง ◾️Binge drinking ดื่มแบบบินจ์ เสี่ยงตับอักเสบเฉียบพลัน ◾️Blackout อาการสูญเสียความจำช่วงสั้น ตั้งแต่ไม่...

4 likes0 commentsLINE VOOM