สสส.

📍 เพราะการกินเค็มมากไป อาจเสี่ยงเป็นโรคร้ายหลายอย่าง องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงแนะนำให้คนทั่วไปบริโภคโซเดียม ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของสารให้ความเค็มต่างๆ ไม่เกินวันละ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน หรือ เท...

5 likes0 commentsLINE VOOM