Owatmaid

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 #เป็นอีกหนึ่งวันที่น่าภาคภูมิใจ ของบริษัทโอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด ที่ได้เข้ารับรางวัลจาก วุฒิสภา คุณเกศริน โอวาทวรรณสกุล ได้รับมอบใบประกาศเกียรติบัตร การยกย่องเชิด...

0 likes0 commentsLINE VOOM