รับทำวีซ่า

รับทำวีซ่า

@education999Friends 1,842

Timeline

White Visa " ไม่เสียเวลา ไม่เสียประวัติ ไม่สำเร็จยินดีคืนเงิน" (เต็มจำนวน) อัตราบริการปรึกษาดำเนินงานด้านวีซ่าอเมริกา อยู่ที่ 25,000 บาท กรณีไม่ผ่าน ยินดีคืนเงินค่าบริการทุกกรณี ปล กรณีวีซ่าเคยโดนปฎิเสธ คิดอัตราที่ 50,000 บาท (กรณียื่นไม่ผ่าน ยินดีคืนเง ...See More
See More
Top