รพ.กรุงเทพหัวหิน

Friends 8,703

Bangkok Hospital

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชีSee more

เราห่วงใยใส่ใจการมีสุขภาพที่ดีของลูกค้าเนื่องจากชีวิตของทุกคนเป็นชีวิตที่มีคุณค่าควรดูแลทะนุถนอมเพื่อครอบครัวและคนที่คุณรักยิ่ง เราจึงมีโประแกรมตรวจสุขภาพสำหรับลูกค้าที่มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุและเพศรวมไปถึงการบริการด้านการรักษาโดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพ พร้อมด้วยเทคโนโลยี เครื่องมือที่ทันสมัย คัดสรรทุกขั้นตอนเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมีความเป็นสากล

Country or region: Thailand