SayHi Holiday

⛩วัดยามาเดระ(Yamadera Temple) ⛩ เป็นวัดของนิกายเทนไดที่สวยงามที่ตั้งอยู่ในภูเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองยามากาตะ ก่อตั้งขึ้นในปี 860 มีอายุมากกว่า 1,000 ปี มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Risshaku...

0 likes0 commentsLINE VOOM