กล่องไปรษณีย์ราคาถูก

กล่องไปรษณีย์ราคาถูก

@eci1134pFriends 599

Timeline

หลังจาก. อึดอัด. มาเป็นเดือน...ตอนนี้. ราคาต้นทุน. เริ่ม มีขยับลง บ้าง...ทาง ร้าน ขอแจ้ง ปรับราคาลง..ตามใบนี้ครับ....แล้ว. ในอนาคตถ้า มี การขยับลงอีก...จะแจ้งให้คุณลูกค้าทราบเป็นระยะครับ Okpackaging...
See More
Top