เอี๊ยะแซ

Friends 1,070

ยาดมเอี๊ยะแซ

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชีSee more

ยาดมสมุนไพรเอี๊ยะแซ พิมเสนน้ำ และยาหม่องสมุนไพร จากร้านขายยาเอี๊ยะแซ ร้านยาจีนเก่าแก่ในย่านตลาดน้อยที่ประวัติกว่า100ปี

Country or region: Thailand