STOU Phetchaburi

STOU Phetchaburi

@dzv4621mFriends 231

Timeline

ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการนอกสถานที่ ณ สนามสอบในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในการสอบไล่ภาคการศึกษาพิเศษ และสอบซ่อมภาค 2/2560 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 และ การสสอบไล่ภาค 1/2561 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562
See More
Top