UNC Official

⚠️อายุมาก ระวัง! ข้อสะโพกเสื่อม⁉️ โรคข้อสะโพกเสื่อม เกิดจากกระดูกอ่อน ที่คลุมพื้นผิวของข้อสะโพกเสื่อมสภาพ จนเกิดอาการอักเสบ . พบได้บ่อยในกลุ่มที่มีอายุ 40+ เมื่ออายุ มากขึ้นผิวข้อจะเสื่อมสภาพ รวมถ...

2 likes1 commentLINE VOOM