TAMCO

𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗛𝗲𝗮𝘁 𝗧𝗿𝗮𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹🧪 ตู้ควบคุมระบบติดตามความร้อนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ✅ ตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ประตูตู้ 2 ชั้น ติดกระจก เพื่อความปลอดภัย...

0 likes0 commentsLINE VOOM