• 0
  • 1
  • 2

dynamicwork

@dynamicworkFriends 191

ผลงาน

Business Information

Account Intro

เราคือทีมงานที่มีประสบการณ์และ เคยผ่านการทำงานมาแล้ว หลากหลายรูปแบบ เช่น งานอนิเมชั่น (Animation) งานพรีเซนเทชั่น (presentation) และงานอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive)ที่หมายรวมถึงงานเว็ป 3 มิติ (Web3D) และงานเกมส์(Game) ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา เราสามารถสร้า…See More
Top