unityprinting

นามบัตรพรี่เมี่ยม เอกลักษณ์ที่บ่งบอก "ธุรกิจตัวคุณ" นามบัตรสามารถสร้างความโดดเด่นให้มากกว่างานพิมพ์ทั่วไป ด้วยเทคนิคหลังการพิมพ์ เช่น การพิมพ์เคทอง-เคเงิน การเคลือบเฉพาะจุด (spot uv) การพิมพ์ด้วยหมึ...

0 likes0 commentsLINE VOOM