สมุนไพรอภัยภูเบศร

🦟🚫สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง สูตร 1 https://shop.line.me/@dwr6018h/product/1004887524 ✅ ป้องกันยุงลายบ้าน ได้ 2.2 ชม. (ยุงลายบ้าน พาหะของไวรัสซิก้า) ✅ ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ✅...

5 likes0 commentsLINE VOOM