ทำความสะอาด 3ชม. คอนโด-เดนวิภา

599฿ รวมอุปกรณ์และน้ำยาแล้ว