บูชาสังฆภัณฑ์ออนไลน์

#ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างหนังสือพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา ( มจร.) 45 เล่ม และตู้พระไตรปิฎกไม้สัก 3 ชั้น มอบเป็นพุทธบูชาให้ สถาบันสันติศึกษา มหา วิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ต...

1 like0 commentsLINE VOOM