ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.

ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.

@dux1423gFriends 786

Timeline

วันที่ 1 มีนาคม 2562 แจ้งถึงสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ด้วยในวันที่ 3 มีนาคม 2562 จะเป็นวัน ครบรอบ 13 ปี ในการจัดตั้งชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ดังนั้นในวันที่ 3 มีนาคม 2562 จึงขอเรียนเชิญเพื ...See More
See More
Top