DusitTrang

DusitTrang

@dusittrangFriends 859

Timeline

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ธุร ...See More
See More

Location

Address
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 1… See More
Location
จากสี่แยกหอนาฬิกา มาทางทิศใต้
ตรงข้ามโรงเรียนสภาราชินี

Business Information

Hours 8:30-16:30 น. วันจันทร์-ศุกร์
Closed on วันเสาร์-อาทิตย์
URL http://www.dusittrang.com
http://www.facebook.com/dusittrang
Phone 0-7522-1212

Account Intro

เดิมเป็นศูนย์การศึกษา ศูนย์ตรัง สถาบันราชภัฏสวนดุสิต จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของสถาบัน ในด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชนในทุกภูมิภาค เป็นศูนย์การศึกษานอกสถาบันแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนในพื้นที่ภาคใต้เพื่อรองรับความต้องการในก…See More
Top