DusitTrang

DusitTrang

@dusittrangFriends 926

Timeline

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเรียนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบรับตรง ประเภทความสามารถทางวิชาการและประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถสมัครได้ถึง 15 พ.ย. 2559 ทาง www.dusittrang.com อย่าลืม!! ชำระเงินค่าสมัคร 310 บาท ภายในวันที่ 15 พ.ย. 255 ...See More
See More

Location

Address
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 1… See More
Location
จากสี่แยกหอนาฬิกา มาทางทิศใต้
ตรงข้ามโรงเรียนสภาราชินี

Business Information

Hours 8:30-16:30 น. วันจันทร์-ศุกร์
Closed on วันเสาร์-อาทิตย์
URL http://www.dusittrang.com
http://www.facebook.com/dusittrang
Phone 0-7522-1212

Account Intro

เดิมเป็นศูนย์การศึกษา ศูนย์ตรัง สถาบันราชภัฏสวนดุสิต จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของสถาบัน ในด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชนในทุกภูมิภาค เป็นศูนย์การศึกษานอกสถาบันแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนในพื้นที่ภาคใต้เพื่อรองรับความต้องการในก…See More
Top