Suwatchai Prombut

Suwatchai Prombut

@dun3938gFriends 277

Timeline

เงินคือสิ่งสวยงาม ที่ทุกคนอยากได้ อยากมีเยอะๆ บางครั้งได้เงินมาเยอะๆแล้ว เราอาจลุ่มหลง บริหารเงินไม่เป็น ทำให้ทุกอย่างพังในที่สุด อย่าโทษตัวเองกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว แต่มาโทษตัวเอง ถ้าปล่อยให้เหตุการนั้นกลับมาอีกครั้ง ผิดซ้ำๆซากๆเราไม่เอา ถ้าไม่เอาต้องมางานนี้ มาเจอก ...See More
See More
Top