Importchinacargo ICC

ประกาศ ‼️ เส้นทางรถ ด่านใหม่ 🚛 🚛 🚛 เส้นทางใหม่ ยูนาน - ลาว - ไทย ระยะทางไกลกว่าเส้นทางเดิม ประมาณ 1000+ km. - ระยะเวลาขนส่งโดยประมาณ 6 - 8 วัน (ไม่รวมกรณีด่านเรียกตรวจฯ) - ระยะเวลาขึ้นตู้ 1 - 3...

0 likes0 commentsLINE VOOM