SDTC

สานสายใยในผองเพื่อน ปัจฉิมนิเทศ ปวช.3 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่3 ณ. ค่ายเยาวชนสุรัศวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่...

1 like0 commentsLINE VOOM