SDTC

สถานีต่อไปค่ายอาสาพัฒนาชนบท ชาวค่ายสยามธุรกิจฯ #พร้อม #สยามธุรกิจจิตอาสาครั้งที่16 ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน (ทองโสภณวิทยาคาร) จ.นครนายก #สยามธุรกิจประตูน้ำ #รับสมัครนักศึกษา #ปวช #ปวส #ภาคปกติ #ภาคอาทิ...

9 likes1 commentLINE VOOM