SDTC

เส้นทางสู่โปรแกรมเมอร์"มืออาชีพ" เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ สาขาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ เปิดสอนในระดับ ปวส. อาชีพที่รองรับ 1.กลุ่มเฉพาะด้าน -ผู้เขียนระบบ -ผู้เขียนโปรแกรมประยุกต์ -ผู้ดูแลและบำรุงรักษา 2...

2 likes0 commentsLINE VOOM