SDTC

นายจารุภัทร์ ธัญธนะกาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ประจำปี ๒๕๖๑ * * * * * * * * * * * * * * * * “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชร...

16 likes0 commentsLINE VOOM