มีความสงบเงียบและสวยงามตามธรรมชาติ ในสี่ภาคของประเทศ บ้านพักหลังเล็กๆ สามารถทำให้ผู้ที่มาเยือนรู้สึกว่าได้อยู่ในที่ปลอดภัยและสะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ขณะเดียวกันก็สามารถสัมผัสกับธรรมชาติที่รายล้อมอยู่นั้นได้อย่างใกล้ชิด ที่...โคซี่โคโม่