Cozycomo

อำเภอน้ำหนาว ห่างจากตัวเมืองของแก่น/เพชรบูรณ์ ประมาณ 130 กม. มีบ้านชื่อว่า “Cozycomo Phetchabun” หันระเบียงหลังสู่ “อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว” มีหุบเขาที่มีลำน้ำเชิญไหลผ่านอยู่เป็นฉากหลังบ้าน